Có một số ý kiến cho rằng mua đồng hồ dây da xịn, tốt thì cứ việc đeo mà không cần vệ sinh hay giữ gìn. Đây là quan niệm sai lầm nhé! Dù