Bộ vỏ đồng hồ G Shock cực bền và không  phải muốn thay vỏ đồng hồ G Shock vô tội vạ là có thể làm ngay. Nếu muốn việc thay thế hợp lý, vẫn