Đồng hồ Hải Triều Casio trở thành một định vị quen thuộc dành cho người tiêu dùng trong hành trình chạm ngõ một trong những thương hiệu được nhớ và yêu thích hàng đầu