Mỗi người có một kích thước tay khác nhau. Nhất là đối với phái mạnh châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng thường có size cổ tay khá nhỏ. Vậy đối với